Vetoomus vanhemmilta kaupungin päättäjille: Pohjois-Hervannan koululaiset ansaitsevat uuden koulurakennuksen

17.1.2021

Juuri nyt Tampereen kaupungin päättäjät tekevät päätöksiä siitä, rakennetaanko Pohjois-Hervannan koulutalolle kokonaan uusi koulutalo vai tehdäänkö vanhalle koulurakennukselle perusparannus. Pohjois-Hervannan alueen vanhempien mielestä asiaan on vain yksi oikea ratkaisu: uusi koulurakennus on välttämätön!

Jo pitkään Hervanta on ollut mullistusten kourissa. Kouluissa ja kaduilla on levotonta, lapset ja nuoret kohtaavat toisiltaan jopa suoranaista väkivaltaa. Moni koululainen kokee olonsa turvattomaksi, henkinen pahoinvointi ja ahdistuneisuus on kaikilla mittareilla katsottuna lisääntynyt. Osa perheistä on kokenut tilanteen niin huonoksi, että ovat päätyneet muuttamaan muualle. Kouluterveyskyselyn 2019 mukaan Tampereella noin joka kymmenes alakoululaisista pojista kertoo kärsivänsä toistuvasta viikoittaisesta kiusaamisesta. Huolestuttavaa on myös se, että joka kymmenes yläkoululainen ilmoitti, ettei koe olevansa tärkeä osa kouluyhteisöä.  


Hervannan tilanteeseen on yritetty ja yritetään löytää helpotusta eri tahoilla. Muun muassa kaupungin toimesta on syksyllä 2019 aloitettu Hervanta Haaste, jonka avulla pyritään löytämään yhteistyöllä pysyviä ratkaisuja suuriin ongelmiin. Hervanta Haaste uhkaa kuitenkin jäädä tehottomaksi ilman napakkaa haasteisiin tarttumista sekä tehtyjen toimenpiteiden tuloksellisuuden seurantaa. 


Uusi koulurakennus olisi nyt kaupungin päättäjiltä suora kädenojennus hervantalaisille ja tukipilari kehitettäessä Hervantaa kohti sosiaalisesti kestävää kaupunginosaa. Uusi koulurakennus turvaisi laadukkaan oppimis- ja harrastusympäristön hervantalaisille lapsille ja nuorille sekä viihtyisän työympäristön koulun henkilökunnalle pitkälle tulevaisuuteen.  Uuden koulurakennuksen koko pystyttäisiin mitoittamaan ennustetun, kasvavan oppilasmäärän mukaiseksi ja ottamaan tilojen suunnittelussa huomioon laajasti lasten ja nuorten erilaiset tarpeet. Koulun henkilökunta, lapset ja nuoret sekä alueen asukkaat tulisi osallistaa koulurakennuksen suunnitteluun heti alusta lähtien. Lapsivaikutusten arvioinnilla saadaan lasten ja nuorten kokemusasiantuntijuus valmistelijoiden ja päätöksentekijöiden käyttöön.  Perusopetuslain 29 §:n mukaan oppilailla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Tämä tarkoittaa niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti turvallista opiskeluympäristöä.  


Vuosi 2020 osoitti meille, että myös koulumaailmalta vaaditaan erittäin suurta mukautumiskykyä ja nopeaa reagointia. Vanhan rakennuksen remontointi ei millään tuo koulun käyttöön niitä mahdollisuuksia, joita nykypäivän velvoitteet edellyttävät. Jo pelkästään uusi OPS sekä kaikki uusi teknologia ovat muuttaneet koulumaailmaa niin valtavasti, että vanha rakennus ei taivu niihin edes uudistettuna. Uusi rakennus mahdollistaisi myös toimivan aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelun, siihen nykyiset tilat eivät muokkaudu. Uudisrakennuksen myötä myös koulumatkojen turvallisuus pystyttäisiin paremmin huomioimaan.


Uskomme, että uusi koulutalo toisi paljon hyvää kaikille hervantalaisille, ei pelkästään koululaisille. Uusi rakennus tulisi suunnitella siten, että se mahdollistaisi runsaan käytön kouluajan ulkopuolellakin, niin sisällä kuin ulkona. Uusi rakennus toisi varmasti uusia harrastusmahdollisuuksia kaikkien alueen asukkaiden käyttöön ja olisi näin osana ratkaisemassa myös edellä mainittuja suurempia ongelmia.


Uusi, ajanmukainen koulu on koko kaupunginosan vetovoimatekijä, joka houkuttelisi varmasti uusia asukkaita alueelle. Koulun merkitys meidän lapsiperheiden arkeen ja arjen turvallisuuteen on valtava. Hervannassa on myös yli 30 vuoden perinne musiikkiluokista. Uuden koulutalon ansiosta kenties vielä useampi hakeutuisi musiikkipainotukseen juuri Hervantaan.


Pohjois-Hervannan koulutalo on odottanut uudistumista jo pitkään. Koulu on ollut remonttilistan kärkisijoilla jo useita vuosia, mutta akuutimmat ongelmat ovat menneet edelle ja kouluun päädytty tekemään vain pintaremonttia. Tällä hetkellä Etelä-Hervantaan rakennetaan täysin uutta koulurakennusta, se on hienoa. Seuraavaksi on Pohjois-Hervannan vuoro!

oppilaiden ja vanhempien puolesta
Pohjois-Hervannan koulun tuki ry