Opas tulevien seiskaluokkalaisten vanhemmille

8.7.2020

Alakoulu on takana ja lapsesi on siirtymässä 7. luokalle. Uusi mielenkiintoinen elämänvaihe on alkamassa. Yläkoulu tuo monia uusia asioita koulunkäyntiin ja on tärkeä jatko-opintojen näkökulmasta. Yläkouluvaiheeseen liittyy myös nuoreksi kasvamista, siihen liittyvää iloa ja joskus myös haasteita. Seitsemännen luokan aloittaminen jännittää todennäköisesti lastasi ja ehkä myös sinua vanhempana. Miten opiskelu lähtee käyntiin? Miten lapsi löytää paikkansa uudessa luokassa ja koulussa?

Lapsi tarvitsee tukeasi. On tärkeä jutella lapsen kanssa yläkouluun liittyvistä asioista. Vanhempana kannattaa suhtautua yläkouluun siirtymiseen innostuneesti ja kannustavasti. Vanhempien luottamus kouluun ja opettajiin ja koulun arvostus heijastuu lapseen, vaikuttaa koulumotivaatioon ja lapsen kouluun kiinnittymiseen. Toivomme, että saat tästä oppaasta tukea ja apua yläkouluun siirtymiseen ja siihen liittyviin pohdintoihin.

 

Vanhempainliiton julkaisema yläkoululaisen vanhemman opas löytyy  https://vanhempainliitto.fi/wp-content/uploads/2018/08/Ylakouluopas_2018.pdf