Palautekyselyn tulokset: Koko koulun vanhempainilta 11.09.2018

22.10.2018

Lömmin kiitos kaikille sadalle vastaajalle, annoitte meille arvokasta tietoa, josta meille ja koululle on paljon hyötyä.

Kaikkien vastausten yhteenveto löytyy täältä https://fi.surveymonkey.com/stories/SM-Z5V7KBL/

 

Tässä muutama poiminta vastauksista


Tärkeimpinä asioina vanhempainiltaan liittyen pidettiin oman opettajan tapaamista  ja oman luokan kuulumisten kuuleminen
87,76%, Koulun uutisien kuulemista 62,24% sekä oman luokan toisiin vanhempiin tutustuminen 46,94%.

Myös keskustelua muiden vanhempien kanssa (esim pelisäännöistä, kiusaamisen ehkäisystä, vertaistuesta kasvatukseen liittyen...) , kielten opettajien tapaamista sekä koulurakennukseen, koulutiloihin ja opetusmateriaaliin tutustumista pidettiin tärkeinä.

Millaista toimintaa/tekemistä teidän luokan vanhemmilla on? Ylivoimaisesti yeisin (63,16%) vastaus oli että luokassa on Whatsapp-ryhmä/ryhmiä, joissa asioista keskustellaan koulua ja lapsia koskevista jutuista.

PoHen tuki toimii koko koulun hyväksi. Kyselyn mukaan vanhemmille viisi tärkeintä asiaa, joihin vanhempainyhdistystä tarvitaan:

Vaikuttamaan turvallisuuteen koulussa (esim kiusaamisen ennaltaehkäisy) 79,38%, järjestämään tapahtumia koululaisille (esim discot) 47,42%, Vaikuttamaan liikenneturvallisuuteen koulun lähellä (suojatiet, nopeudet) 45,36%, kartoittamaan ja tuomaan vanhempien terveisiä koululle päin (rehtoreille, yhteisölliseen työryhmään, jne).  42,27% ja järjestämään lisäinfoja/koulutuksia koululaisille (esim kiusaamisen ja huumeiden vastaiset infot) 42,27%